8 PLACES TO VISIT IN TAIPEI FOR A SHORT TRIP

0021
1. Chiang Kai Shek Memorial
0051
2. National Taiwan Museum - NT$30
0031
3. Ximending night walk
0011
4. Long Shan Temple
0081
5. Hua Shan 1914 Creative Park
0061
6. Taipei 101 - NT$500
0071
7. Sun Yat Sen Memorial
0041
8. Shi Lin Night market!

Thank you for reading.